Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Byorkesteret Askim Janitsjar.

 

Kåre Mons Bye, Per Magne Johansen og Sigurd Kristiansen har blitt tildelt denne tittelen hos oss.

Kriteriet for dette er:

Æresmedlemskap i Askim Janitsjar er en påskjønnelse til medlem som på en spesiell måte, gjennom flere år, har bidratt med innsats for korpset utover det som er forventet. Korpsets medlemmer kan gi et begrunnet forslag på kandidat til styret som avgjør om vedkommende skal tildeles æresmedlemskap.

Kilde: Vedtekter, retningslinjer og uniformsreglement (senest revidert i 2011).

Login Form

Galleri